Tekniska Högskolan i Jönköping är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och tekniker. Vi har omfattande kontakter med näringslivet och internationellt studentutbyte.

Läs mer på vår hemsida om våra 7 teman och 30 erbjudanden riktade till företag och yrkesverksamma www.ju.se/erbjudandenjth