OnePartnerGroup är en svenskägd koncern med ett unikt helhetskoncept för företag. Vi är en trygg partner som erbjuder hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning eller smarta produktionslösningar. Hos oss finns den bästa lokala kompetensen inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Våra effektiva och flexibla lösningar bidrar och möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet.

OnePartnerGroup är verksamma på ett 50-tal orter, med drygt 2 500 engagerade medarbetare. Genom vår kännedom om, och närvaro på, så många platser är vi Sveriges lokalaste samarbetspartner.