I SmPF: s nätverk kan man få råd, feedback och idéer och man kan be om hjälp och se vad som fungerar bra för hitta det som passar sin organisation. Man får inspiration om hur man skapar ett ägande och ansvarstagande för att lyckas med att öka sin produktivitet och utveckla sin egen organisation. Med tankesättet att hjulet inte behöver uppfinnas igen så sparar man tid. Vi har alla samma utmaningar, hinder och gör samma tankevurpor.
Ett nätverk ger utbildning som blir kompetens när man delar med sig av den. Vi lär oss mycket genom att delta i aktiviteter arrangerade av SmPF och för att lyckas och bli framgångsrika är långvariga och bra fungerande relationer avgörande.

Via deltagande i SmPF får man förutsättningar, förmåga, och möjligheter att bli bättre på det man gör och är samtidigt ett bra bollplank.

Martina Valfridsson
Verksamhetsutvecklare, Orkla House Care Bankeryd