År 2018-2019

Sammanfattning

Under året har föreningen erbjudit aktiviteter med intressant programutbud av varierande slag.

Även i år är det studiebesöken som lockar många deltagare. Att se och lära av hur andra har gjort är ett effektivt sätt att utveckla sin egen verksamhet.

Föreningen har under året genomfört 8 aktiviteter. Deltagarnas utvärdering ger ett medelbetyg av 4,15 på en 5 gradig skala, vilket ligger väl i linje med tidigare års utfall. Totalt har aktiviteterna under året samlat drygt 150 deltagare från olika företag. Antalet registrerade medlemmar är ca 500 st vilket är i nivå med föregående år. Styrelsen har genomfört 9 st ordinarie styrelsesammanträden, med i genomsnitt 7 av 9 ledamöter närvarande.

Under året har aktiviteter med olika innehåll genomförts. Bla har vi haft besök på Huskvarna Edge fabriken och Eksjöhus nya fabrik med god uppslutning.

2 st stipendiater från Jönköpings Tekniska Högskola kommer att tilldelas SmPF stipendiet för bästa Ex jobb i samband med Årsmötet.

Föreningens ekonomiska läge är fortsatt stabilt och föreningen bibehåller en stark position på marknaden.