År 2020-2021

Sammanfattning

Under hela verksamhetsåret har vi haft Covid-19 att ta hänsyn till därför har vi inte kunnat erbjuda våra medlemmar några fysiska träffar eller aktiviteter.

Styrelsen har genomfört 9 st ordinarie styrelsesammanträden via teams med i genomsnitt 6 av 9 ledamöter närvarande.

2 st stipendiater från Jönköpings Tekniska Högskola kommer att tilldelas SmPF stipendiet för bästa Ex jobb i samband med Årsmötet.

Föreningens ekonomiska läge är fortsatt stabilt och föreningen bibehåller en stark position på marknaden.