Smålands Produktivitetsförening är en ideell förening med anor från 1954, då den bildades under namnet Smålands Rationaliseringsförbund. Under dessa år har vi ordnat hundratals aktiviteter för att effektivisera och förbättra verksamheter i medlemmars företag genom att sprida kunskap och erfarenheter.

Verksamhetsåret 2023-2024 kommer fyllas med nya spännande aktiviteter som logistik, digitalisering, underhåll.

Läs mer om våra kommande aktiviteter under våra aktiviteter.

Hoppas få se Er på våra kommande aktiviteter.

Tomas Wigerfelt