Smålands Produktivitetsförening är en ideell förening med anor från 1954, då den bildades under namnet Smålands Rationaliseringsförbund. Under dessa år har vi ordnat hundratals aktiviteter för att effektivisera och förbättra verksamheter i medlemmars företag genom att sprida kunskap och erfarenheter.

I år har vi återigen ett spännande program som förhoppningsvis tilltalar och som bidrar med en fortsatt kunskapsspridning bland företagen i vår region. Läs mer om dessa under Våra aktiviteter.

Hoppas få se Er på våra aktiviteter!

Mikael Axnervik