Skip to Content

Väntan är över, SMPF är tillbaka med aktiviteter och teman är spikade!

Hej,

Styrelsen för SMPF kan nu meddela att aktiviteter för nästkommande år är spikade.
Mer information och inbjudningar kommer framgent. Se nedan för nästa fem tillfällen.

Februari- Tema Automation – Bekräftat datum 24/2
Mars – Tema Logistik
April – Smålandskonferens med Lean Forum
April – Tema Kvalité
Maj – Årsmöte

Tills vi ses!

SMPFs Styrelse

Datum för Scania

Datumet för aktiviteten på Scania är nu fastställt till den 5:e April 2018.

Gör du ditt bästa?

”Gör du verkligen ditt bästa” var temat på Jorgen Oom:s föreläsning i samband med aktivititen på Orkla. Jörgen lockade fram många skratt men också mycket allvar i hur man lyckas i förändring och inse att man måste ta kontrollen över detta själv! Dagen, som sedan fortsatte på Orka Housecare var mycket lyckad med över 60 deltagare!

Forum Förnyelse – IHH Jönköping

En grupp forskare vi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping arbetar med frågor kring sambanden mellan innovation och produktivitetstillväxt och vikten av samverkan, mångfald och tillgänglighet. Projektet, som heter Forum Förnyelse anordnar regelbundet aktiviteter där företag och andra aktörer i regionen kan träffas och inhämta ny kunskap men även sprida kunskap mellan varandra. I måndags genomfördes ett seminarium på temat ”Framtidens fabrik”. Intresset var mycket stort och 6o stycken aktörer i länet var lockade att lyssna på föreläsare och diskutera utmaningar och möjligheter för den svenska tillverkningsindustrin.

Fyra föreläsare gav sitt perspektiv på framtidens fabrik. Cecilia Waroll från Teknikföretagen presenterade Produktion 2030 och ambitionen med att främja Industri 4.0. Därefter gav Mats Jackson, forskare på JTH sin syn på produktionssystem för kunskapsintensiva produkter och hur automation och flexibilitet är nödvändigt för ökad industriell konkurrenskraft. Jonas Lindholm som är affärsutvecklare på Saab Combitech var näst i programmet och underströk att utveckling är att se utmaningarna men också möjligheter med nya teknologier. Eftermiddagen avslutades av Forum Förnyelses egen forskare Mikaela Backman som visade att Jönköping är relativt bra på att matcha sin arbetsmarknad och ta tillvara på kompetensen hos de utlandsfödda individerna.

Alla föreläsares kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kan sammanfattas i ett antal huvudrubriker som är viktiga att ta med sig in i framtiden.

Hållbarhet och digitalisering är grunden för framtidens industri

Detta gäller inte bara i Sverige utan är verkligheten i alla industrialiserade länder vilket gör det än mer viktigt för den svenska tillverkningsindustrin. Företagen är tvungna att arbeta med ett större helhetsperspektiv och ett större fokus på cirkulära materialflöden. Vad det gäller digitaliseringen så har den länge varit närvarande men den har ökat i hastighet därmed också i förändringsbehov. Det betyder också att digitaliseringen även ibland skapar identitetskriser i företagen där det ibland är svårt att avgöra om man främst tillhör tillverkningsindustrin eller IT-sektorn.

Vi måste balansera komplexitet och flexibilitet

Den svenska industrin måste öka sin förändringsförmåga mot en digitaliserad och resurssnål produktion. Teknikmöjligheterna är komplexa men en viktig del i arbetet kring detta är att synliggöra nyttan och ambitionen med dessa. Det minskar den upplevda komplexiteten.

Det är stora utmaningar kring vår åldrande befolkning och kompetensförsörjning

Majoriteten av de sysselsatta i Sveriges kommuner har en ökande försörjningsbörda att bära och det är ett stort gap mellan de som träder ur- respektive in på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt tycks det vara svårt för utbildningssystemet att vara uppdaterade gentemot Industri 4.0. Det är svårt att veta vad som behövs i utbildningen idag när vi inte vet vad industrin kräver imorgon.

Samverkan är a och o för att vara en konkurrenskraftig industri i framtiden

Digitaliseringen måste vara inkluderande, inte exkluderande. Samarbete och samverkan är den enda hållbara vägen att gå om vi ska klara av att vara en hållbar och konkurrenskraftig industri i de globala värdekedjorna som industrin verkar i idag.

Som en sista sammanfattning av eftermiddagen så citerar vi gärna Jonas Lindholm på Combitech: ”Framtiden är en möjlighet och det är ingenting industrin kan fundera på om de vill hoppa på. Det är en ren nödvändighet”.

Om du vill veta mer, besök gärna Forum Förnyelse hemsida där information finns om kommande aktiviteter: http://forumfornyelse.se/

Höstens program snart ute!

Håll utkik i din brevlåda eller här på hemsidan, snart kommer en av höstens stora händelser, nämligen SmPF:s höstprogram 2017……

Karriärum på JTH 16/11

På Karriärum – HI WORK – kan du som företag få kontakt med studenter med rätt kompetens. Tekniska Högskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan studenter och företag. Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper. Samarbeten kan exempelvis ske genom examensarbeten, Näringslivsförlagd kurs (NFK) och projekt.

Läs mer på http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/karriarum—-hi-work-2016.html

Höstens aktiviteter!

Intresserad av Penselbranschen? Eller alltid undrat över hur den småländska klurigheten fungerar i praktiken? Eller bara just intressserad av att förbättra just Din verksamhet? Missa då inte höstens aktiviteter som inleds på Orkla i Bankeryd! Läs mer på under Aktiviteter

Nya programmet ute i Augusti

Nu är SmPS:s verksamhetsår slut, vi tackar för deltagandet och ser fram emot nästa verksamhetsår som förhoppningsvis blir ännu mer spännande! Så passa på att njuta av kommande sommar så syns vi till hösten!

 

 

Ska du på Elmia Sucontractor 2015

Missa i så fall inte att värma upp med 3 spännande föreläsningar om 3 olika resor på torsdag förmiddag den 12.e November! Vi börjar med frukost och avslutar med lunch det är dags att gå ut i myllret på mässan! Läs mer under aktiviteter!

Höstens aktiviter ute nu!

Blivit sugen på lite inspiration efter sommaren? Missa då inte att gå på nån eller några av våra aktiviteter under hösten! Drar igång den 24:e september med en spännande dag på BT i Mjölby!