Ta vara på möjligheten att på en dag få se hur två olika verksamheter arbetar med lean i sin verksamhet. Under förmiddagen besöker vi Volvo Bussars Boråsfabrik. Denna fabrik är navet för chassieproduktion och svarar för slutmontering av busschassier och utveckling av globala helhetslösningar inom produktberedning och logistik. På eftermiddagen besöker vi Södra Älvsborgs Sjukhus, som är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalands regionen. Vi kommer under besöket få ta del av hur man arbetar med Lean inom sjukvård med bland annat dagligt förbättringsarbete, målnedbrytning och flöden.

Datum: 9/10 – 2014