I samarbete med Forum Förnyelse inleder vi året med motivationsföreläsning av Jörgen Oom. Han har flera gånger blivit omnämnd i affärstidningar som Sveriges mest efterfrågade talare i näringslivet och också fått priset som Årets talare av DI. Vi kommer också få ta del av Orkla House Care:s förbättringsarbete.

Inbjudan Våga bli bäst – Jörgen Oom