För att möta den ökande efterfrågan genomgår produktionen kontinuerligt förbättringar och effektiviseringar. Förändringarna görs för att utöka kapacitet genom förbättrad produktivitet, kvalité och effektivitet. Kraven på flexibilitet är stora och detta är den främsta anledningen till att man arbetar hårt med att producera genom enstycksflöden så långt som möjligt. Här har man varit mycket framgångsrik och vi får möjlighet att ta del av lösningar och strategier som varit lyckosamma.

För mer info, se PDF: Inbjudan Väderstad

Datum: 10/12 – 2014

Pris: 1 900kr för medlem / 2 300kr för icke medlem