TitanX fabrik i Linköping är designad och drivs med starka kopplingar till Lean principerna i deras produktionssystem. TiPS, TitanX Production System, är verktygslådan för att säkerställa att de höga kraven inom fordonsindustrin uppnås. Vi får en inblick i vilka verktyg som används och filosofierna bakom och vilka lärdomar man dragit av att arbeta med TiPS.