Färgen har knappt torkat i de 5000 kvm tillbyggda produktionslokalerna där nya maskinlinjer, flexlinkbanor, automatiska lådfyllare och robotpalletering installerats. På Skruf Snus har tillräcklig produktionskapacitet varit den ständiga utmaningen och förbättringsarbete och nyinvestering lösningen. Välkommen till Sävsjö där 25% av nordens snus produceras.