”Lean i Fordonsindustrin”

Kongsberg Automotive är en global leverantör av komponenter och system till fordonsindustrin. På enheten i Mullsjö utvecklas och produceras bland annat växelföringssystem, växelspakar och nackskydd. Kunder är Volvo, Scania, Ford, DAF, Opel bland många andra. Genom ett systematiskt arbetssätt har Kongsberg lyckats skapa en konkurrenskraftig position på en tuff, konkurrensutsatt marknad.

Leanarbetet på Kongsberg är ständigt i centrum för att lyckas bibehålla och utveckla denna position. Detta arbete kommer Anders Andersson, LeanChampion, förklara djupare och visa hur det används i det dagliga arbetet. Under dagen får vi även möjlighet att se ”Best Practice”-exempel på detta i produktionen.

Dagen avslutas med en föreläsning av Nina Edh, doktorand på Chalmers, som forskar om produktionsstrategier från ett operatörsperspektiv. Vad påverkar förståelsen för strategin och hur spelar kommunikationen in? Är operatören företagets strategiska superhjälte?

Datum:   9 April

Plats:      Kongsberg Automotive, Mullsjö

Pris:         2 000/2 400