Alla står inför olika utmaningar och kan lära av varandra! Kombinera ert besök på Elmia Subcontractor med en förmiddag där SMPF har bjudit in tre givande föreläsare som alla har ett gemensamt- de är framgångsrika inom sina områden. Ett gyllene tillfälle att inspireras, nätverka och dela erfarenheter. Vi avslutar med lunch tillsammans.