Under besöket på Hyttfabriken i Oskarshamn kommer vi att få se och lära oss mer om Scanias produktionssystem (SPS).  Strategin att uppfylla kundens behov samt öka produktiviteten uppnås främst med hjälp av de 4 grundläggande principerna: Standardiserat arbetsätt, Rätt från mig, Behovsstyrd produktion samt Ständiga förbättringar. Detta och mycket mer kommer vi få se under dagen.

För mer info, se PDF: Inbjudan Scania

Datum: 22/1 – 2015

Pris: 1 900kr för medlem / 2 300kr för icke medlem