För att möjliggöa produktion i ett högkostnadsland måste en transformation ske för att minska kostnaden. Husqvarna AB jobbar med “The Smart Plant”, där man skapar en fabrik med ett tydligt flöde som är automatiserad och digitaliserad och som har komplett spårbarhet.