Husqvarnas första egentillverkade kedja, X-CUT produceras i Huskvarna och SmPF bjuder in till en dag på den nya hypermoderna fabriken.
X-CUT:s alla delar tillverkas på plats, från råstål till färdig produkt, vilket minskar behovet av externa leverantörer och säkerställer kvaliteten.
Vi kommer se fabrikens olika processer med små komponenter samt spårbarhet och kvalitet via MES-system.

Inbjudan Husqvarna AB