AB Furhoffs Rostfria är leverantör av rostfria produkter inom bland annat VVS-området. Fabrik och huvudkontor ligger i Skövde, där all utveckling och tillverkning sker. Furhoffs har jobbat hårt med sin Lean-implementering under längre tid. Idag använder till och med Furhoffs sitt Lean-arbete – och effekterna av det – som en del i sin marknadsföring.