Truckfabriken i Mjölby är 76 000 m2 och är en av de största fabrikerna i världen för materialhanteringsutrustning. Under besöket kommer vi att se och lära oss mer om hur man jobbar efter de åsikter och värderingar som Toyota kallar ”Guiding Principles” = de fem kärnvärdena.