Smpf ställer in vårens aktiviteter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

FläktGroups vision är:

”Vi strävar efter att vara den ledande strategiska partnern för smarta, energieffektiva projekt inom Inomhus- och kritiska ventilationslösningar och att våra kunder ser oss som ett företag som ligger i teknisk framkan och som levererar produkter och lösninga av högsta kvalitet för bättre inomhuskomfort, säkert inomhusklimat och välbefinnande”.

De fokusområden som råder är Säkerhet, Kvalitet, Leveransprecision, 5S och Lean samt Value Streams.

Under dagen kommer vi att lära oss verktyg för värdeflödesanalys samt få tillämpa den genom en WorkShop där vi använder oss av ett av flödena. Metoden ger oss möjlighet att se flödet i företaget från dörr till dörr. Resultatet ger oss fakta på den värdeskapande tid vi tillför våra produkter, vilket i de flesta fall är en bråkdel av den totala genomloppstiden. Under dagen lär vi oss hur man analyserar flödet och detta skall vi sedan praktisera genom att följa flödet från plåt till färdig produkt. WorkShopen sker i samarbete med Tomas Wigerfelt, Verksamhetsutveckling i Småland.

Välkomna!

Inbjudan FläktGroup