FläktGroup med 16 tillverkande enheter runt om i världen, där Jönköpingssiten med ca 550 anställda är en av de största.

Det anrika företaget har i över 100 år tillverkat ventilationslösningar. För FläktGroup, som arbetar med enstyckstillverkning, är logistiken och materialflödet en grundpelare för en lyckad produktion. Under dagen varvar vi teori med workshop i värdeflödesanalys och vi kan garantera att dagen kommer vara givande.