Möbelbranschen har de senaste åren ställts inför stora utmaningar pga. marknadskrav kring mer individuella och unika helhetslösningar. För att lyckas med detta på ett kostnadseffektivt sätt har Kinnarps valt att komplettera sin högvolymsproduktion med att investera i en lågvolymsanläggning för mindre batcher och kundunika order.
Följ med på resan och se hur Kinnarps lyckats i sin utmaning kring ökad effektivitet & kvalitetssäkring samt minskad ledtid & PIA.

Inbjudan Kinnarps