Passa på att besöka Emballator Lagan Plast och inspireras av deras syn på Lean. Det är inte verktygen som har varit det viktiga i Emballators Leanarbete utan fokus på medarbetarskap och ledarskap. Med minskad sjukfrånvaro, ökad kvalitet, förbättrad leveranssäkerhet, ökad lageromsättningshastighet och en ökad produktivitet har man fått kvitto på att förbättringsarbetet lönat sig.