”Kan östgötar bli som japaner?”

Toyota, som är ägare av BT, har världens effektivaste produktionssystem. Hur införs detta i en traditionsrik svensk industri? Vi får svaret på plats i Mjölby när vi besöker trucktillverkaren BT Products. Toyota är noga med att studera läget och utbilda personalen innan förändringar genomförs. Långsiktigheten och kvaliteten i förändringen är viktigare än snabbheten.

Daglig styrning är grundläggande för Toyota, genom visuella system och delaktighet ökar effektiviteten.

Vi får se Leanarbetet i praktiken i produktionsavsnittet Hand Trucks. Tillverkningen sker i taktade flöden som planeras med kort framförhållning och med utjämning av produktionen. En unik tillverkning med kvalitet som drivkraft för att nå nya produktivitetsmål.     Även svetsningen, som vi kommer besöka, sker i taktade flöden med robotar och fleroperations utrustningar.

Datum:   17 oktober 2013

Plats:      BT-TOYOTA Material Handling  Mjölby

Pris:       1800/2200