På Attends i Aneby produceras inkontinentsprodukter för vuxna, under de senaste åren har stora investeringar gjorts i fabriken för att öka output och automationsgrad. Du har möjlighet att se de nya höghastighetslinjerna som producerar upp till 1100 produkter i minuten samt det helautomatiska flödet efter maskinen med packning, palletering och lagring i höglagret.