Högskolan i Jönköping, som består av fyra fackhögskolor, har ca 10 000 studenter och är en av de främsta vad gäller internationellt studentutbyte. Jönköpings Tekniska Högskola har som vision att vara Europaledande i att utveckla och förmedla ny teknik och kunskap som stärker små och medelstora företags internationella konkurrenskraft. Hur kan då företagen i vårt område dra nytta av denna vision?

Vinnare av årets SmPF:s stipendium för bästa Exjobb, som presenteras den 7:e Maj, kommer också presenteras av de vinnande stundenterna under dagen.

I samband med detta kommer även årsmötet för SmPF att hållas.

 

Datum:        22 maj 2014
Plats:           Högskolan Jönköping
Pris:             Fritt för medlemmar.