Tillfälle att ta del av en av Europas modernaste och effektivaste färskvarumejeri där över 100 olika artiklar tillverkas.

Jönköping förser hela södra Sverige med mjölk, fil och grädde av varumärket Arla Ko®. Arlabönder i Småland levererar årligen 200 miljoner kilo mjölk in i verksamheten. Den tekniska utvecklingen med hög automatisering har bland annat förbättrat arbetsmiljön för mejeriets 400 medarbetare och säkerställt snabba genomloppstider.