”Automatiserad lagerhantering med effektivitet och arbetsmiljö i fokus”

Arlas mejeri i Jönköping är ett av Europas modernaste mejerier med effektiv produktion och högautomatiserat kyl-lager. Mejeriet har drygt 400 medarbetare som producerar mjölk, filmjölk och grädde. Jönköpings mejeri tar emot ungefär 235 000 ton mjölk från 600 gårdar runt om i Småland, Östergötland och Västergötland.

Under senaste åren har Jönköpingsmejeriet investerat i ett automatiserat kyl- lager. Lagret har en inom Arla unikt hög automationsnivå. Under besöket får vi se hur Arla jobbar med spårbarhet, FIFO samt lagerstyrning.

Förutom en ökad effektivitet har också arbetsmiljön förbättrats kraftigt, vilket resulterat i sänkt sjukfrånvaro, färre arbetsskador och lägre personalomsättning.

 

Datum: 19 mars 2014

Plats:   Arla Mejeri, Jönköping

Pris:   1000/1400