Hej,

Styrelsen för SMPF kan nu meddela att aktiviteter för nästkommande år är spikade.
Mer information och inbjudningar kommer framgent. Se nedan för nästa fem tillfällen.

Januari – Tema Automation – Bekräftat datum 20/1
Februari – Tema Logistik
Mars – Smålandskonferens med Lean Forum
April – Tema Kvalité
Maj – Årsmöte

Tills vi ses!

SMPFs Styrelse