Datumet för aktiviteten på Scania är nu fastställt till den 5:e April 2018.