På Karriärum – HI WORK – kan du som företag få kontakt med studenter med rätt kompetens. Tekniska Högskolan arbetar aktivt med att förmedla kontakter mellan studenter och företag. Samverkan med våra studenter kan vara ett sätt att utveckla ditt företag eller din verksamhet samtidigt som studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper. Samarbeten kan exempelvis ske genom examensarbeten, Näringslivsförlagd kurs (NFK) och projekt.

Läs mer på http://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/event/karriarum—-hi-work-2016.html