Bilder från Värdeflödesanalysen som genomfördes på Fagerhult i Januari 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Analys i konferensrummet