Under Elmia Subcontractor har Svensk Industriförening, Sinf, presenterat en ny webbportal där inköpare ska kunna hitta rätt underleverantör.
– Det här handlar om att synliggöra bolagen, säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

För några år sedan lanserades Plastportalen där inköpare kan söka rätt på underleverantörer som motsvaras deras specifika krav.

– Det har fungerat bra och genererat affärer. Bakgrunden till Plastportalen är att vi under lågkonjunkturen 2008 började fundera över mer effektiva sätt att nå inköpare, säger Anders Ekdahl, vd på Sinf.

Nu går Sinf vidare och kompletterar Plastportalen med Verkstads- respektive Verktygsportalen. Alla tre samlas på ingångssidan Underleverantörsportalen.

– Det är naturligt för oss att göra något nu när marknaden kanske sviktar lite. Då vill vi ta fram bra verktyg.

Den nya samlingsportalen presenterades på ett seminarium i dag på Elmia Subcontractor.

Deltagandet på portalen är kostnadsfritt för de företag som är medlemmar i någon av Sinfs branschorganisationer Svensk Plastindustriförening, Stål- och Mekangruppen och Svenska Form- och Pressverktygsföreningen.

Framöver kommer Underleverantörsportalen att kompletteras med ännu fler branscher.

Den nya portalen finns på sidan underleverantörsportalen.se