Från nedläggningshotat till succéföretag på bara sju år. I en intervju på Hot Spot-scenen under Elmia Subcontractor berättade vd:n Christian Silvasti om hur Emballator Lagan Plast har trotsat allt vad lågkonjunktur heter och både kunnat höja omsättningen, fördubbla kundantalet och öka personalstyrkan.

När Christian Silvasti tog över som vd för Emballator Lagan Plast 2005 såg det allt annat än ljust ut. Stämningen bland de anställda var dålig, ledningen var ifrågasatt och företaget var så gott som nedläggningshotat.

Men Christian Silvasti såg möjligheterna.

– Jag tittade bland annat på nyckeltal och lageromsättning och såg att det fanns kvalitet. Sedan fick jag fri hand från ledningen, säger han.

Han började med att sondera klimatet i bolaget och åka ut till kunderna. Men en av de stora nycklarna till vändningen var den långsiktiga Lean-satsningen som startade.

– Vi kom fram till att det fanns många inbyggda flaskhalsar, så vi gjorde flödesanalyser och skapade ett engagemang bland de anställda, säger Christian Silvasti.

En stor del i det nya tänket var en omfördelning av kompetenserna i företaget och ett av verktygen för att få bort flaskhalsarna var att minska automationsgraden.

Sedan dess har det gått spikrakt uppåt. Efter bara tre–fyra månader visade företaget gröna siffror. Efter ett år var det ”bra gröna siffror”. Och Christian Silvasti fick de anställda med sig.

– För att Lean ska fungera måste du ha ett engagemang från samtliga. Mitt ledarskap går ut på att känna mig delaktig i alla led och att få de anställda att tro på det vi gör.

Emballator Lagan Plast har även – med hjälp av Produktionslyftet och tillsammans med personalen – utvecklat en skrift där de anställda en efter en fick checka in på en resa mot företagets målsättning.

– Det är en kulturbärare som får alla att jobba mot samma mål. Alla i företaget är lika viktiga och vi är inte starkare än den svagaste länken, säger Christian.

Idag omsätter Emballator Lagan Plast 250 miljoner kronor. Företagets målsättning är att fördubbla den siffran till 2015 – trots lågkonjunkturen.

– Den nordiska marknaden inom vår bransch omsätter 15 miljarder. Vi väljer att fokusera på de 80-90 procent som finns kvar och inte de få procent som försvinner.