Har du koll på dina kalkyler? Vi har stött på allt för många företagare som inte har det. Den ökande globala konkurrensen med bl a skenande materialpriser förutsätter att du som företagare har full kontroll för att kunna bibehålla en bra lönsamhet och konkurrenskraft så att du kan få ”rätt” jobb.

Du måste kontinuerligt arbeta med fokus på effektivare tillverkningsprocesser och se till att ha god insyn i dessa så att du kan ta fram väl underbyggda kalkyler. För att kunna genomföra de förändringar som krävs måste man mäta och följa upp sina processer såväl produktionsmässigt som ekonomiskt.

SEMINARIER MED KONSULTSTÖD

Almi Företagspartner Jönköping AB, Swerea SWECAST AB och Svenska Gjuteriföreningen inbjuder nu till en seminarieserie där även en dags konsultstöd på respektive företag ingår. Seminarieserien beskriver kopplingen mellan produktionsteknik (beredning) och företagsekonomi.

Följande områden behandlas:

– Samband mellan resultat och balansräkning

– För- och efterkalkyler

– Ekonomi och produktionsteknik

– Uppföljning och lönsamhetsstyrning

MÅLGRUPP

Du som är VD, ekonomichef, produktionschef, produktionsekonom eller liknande och vill lära dig se sambanden mellan produktionsteknik och resultat- och balansräkning och förstå hur ett bra kalkyl-arbete kan bedrivas.

FÖREDRAGSHÅLLARE

– Jonny Akterhed, Actma Group AB – Ekonomi

– Lars-Gustaf Gustafsson, Swerea SWECAST – Produktionsteknik

– Lars Warenmo, Almi – Produktionsekonomi

FAKTA

Seminarierna genomförs under fyra halvdagar. Utöver dessa ingår också en dags konsultstöd på respektive företag.

Datum & tid: Start den 3 oktober, mellan kl 8.30-12.30. Övriga datum bestäms gemensamt då.

Plats: Jönköping, lokal meddelas senare

Kostnad: 8.000 kr exkl moms för upp till tre personer från samma företag.

Mer info: Lars Warenmo, tel 036-30 65 08 eller e-post

Lars-Gustaf Gustafsson, tel 036-30 12 12 eller e-post

ANMÄL DIG HÄR >> senast den 21 september