Under perioden 2000-2011 har internetreklamen sexdubblat sin omsättning till 6,45 miljarder kronor förra året.

Enligt Institutet för reklam- och mediestatistiks senaste prognos kommer internetreklamen ta steget förbi dagspressen och blir därmed den största reklamkategorin i Sverige.

Läs mer här!