Många företag vill satsa, men vet inte hur och har inte tillräckliga resurser. På Innovationstorget finns därför möjligheten att få svar på mycket som rör innovationsarbete.

Varje dag under mässan avhandlas ett nytt tema i korta, öppna föreläsningar. Bland annat talar PRV om immaterialrätt, och Almi, Tillväxtverket och Vinnova ger tips om finansiering. Effektiv produktutveckling och design samt smarta textilier är andra teman. På torget finns också underleverantörer som har utvecklat och lanserat egna innovationer som delar med sig av sina erfarenheter.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Elmia Subcontractor och Almi Företagspartner.