Skip to Content

Kommande aktiviteter:

24/10 2019
Arla Ko®
14/11 2019
Fagerhult
5/12 2019
FläkltGroup

24/10 2019 - Arla Ko®

Tillfälle att ta del av en av Europas modernaste och effektivaste färskvarumejeri där över 100 olika artiklar tillverkas.

Jönköping förser hela södra Sverige med mjölk, fil och grädde av varumärket Arla Ko®. Arlabönder i Småland levererar årligen 200 miljoner kilo mjölk in i verksamheten. Den tekniska utvecklingen med hög automatisering har bland annat förbättrat arbetsmiljön för mejeriets 400 medarbetare och säkerställt snabba genomloppstider.

Anmäl dig här

14/11 2019 - Fagerhult

Fagerhult är ett av Europas ledande företag inom belysning.

De utvecklar, producerar och marknadsför professionell belysning för offentliga miljöer, som kontor, skolor, butiker, industrier och sjukhus, inomhus och utomhus.

Välkommen till en spännande dag i produktionen på Fagerhult.

Anmäl dig här

5/12 2019 - FläkltGroup

FläktGroup med 16 tillverkande enheter runt om i världen, där Jönköpingssiten med ca 550 anställda är en av de största.

Det anrika företaget har i över 100 år tillverkat ventilationslösningar. För FläktGroup, som arbetar med enstyckstillverkning, är logistiken och materialflödet en grundpelare för en lyckad produktion. Under dagen varvar vi teori med workshop i värdeflödesanalys och vi kan garantera att dagen kommer vara givande.

Anmäl dig här