Skip to Content

Kommande aktiviteter:

29/3 2017
Tema Kvalitet
27/4 2017
Enstycksflöde i Möbelbranschen
18/5 2017
Årsmöte Swedstyle

29/3 2017 - Tema Kvalitet

Under dagen kommer Proton dela med sig av sin erfarenhet som mångårig underleverantör för Automotive och visa hur de har lyckats möta dagens kvalitetskrav. Vi kommer även få lyssna på Scania och vilka krav som ställs på framtidens leverantörer gällande kvalité. Välkommen till en dag med kvalité i fokus.

Inbjudan Tema kvalite

Anmäl dig här

27/4 2017 - Enstycksflöde i Möbelbranschen

Möbelbranschen har de senaste åren ställts inför stora utmaningar pga. marknadskrav kring mer individuella och unika helhetslösningar. För att lyckas med detta på ett kostnadseffektivt sätt har Kinnarps valt att komplettera sin högvolymsproduktion med att investera i en lågvolymsanläggning för mindre batcher och kundunika order.
Följ med på resan och se hur Kinnarps lyckats i sin utmaning kring ökad effektivitet & kvalitetssäkring samt minskad ledtid & PIA.

Anmäl dig här

18/5 2017 - Årsmöte Swedstyle

Swedstyle är sedan 30 år tillbaka en ledande tillverkare av stå & sitt-arbetsplatser. För att kunna anpassa sig till marknadens behov och förändring krävs ständig utveckling, anpassning samt närhet med kunder och arkitekter. Missa inte chansen att se en flexibel verksamhet som bygger upp det nya, öppna kontorslandskapet

I samband med detta kommer även årsmötet för SmPF hållas.

Anmäl dig här